Angelsaksische sprinkhanen


Deutsche Telekom heeft zijn dochter T-Mobile Nederland, de grootste mobiele provider van ons land, voor 5,1 miljard euro verkocht aan twee Angelsaksische opkoopfondsen, meldde de Volkskrant begin september.
Angelsaksisch heeft hier de betekenis ‘uit Groot-Brittannië en/of de Verenigde Staten’, synoniem Anglo-Amerikaans.
Kop van het artikel: ‘Sprinkhanen’ nemen T-Mobile over’. Met sprinkhaan in een metaforische betekenis, die door Van Dale opvallend uitgebreid wordt gedefinieerd:

{figuurlijk; ongunstig} persoon of organisatie die een concern overneemt en opsplitst in delen die met winst verkocht kunnen worden, waarna het bedrijf met zijn resterende, veelal slecht renderende bedrijfsactiviteiten wordt afgestoten en een kwijnend voortbestaan leidt of uiteindelijk failliet gaat.

De twee private-equityfondsen in kwestie – Apax (VK) en Warburg Pincus (VS) – “hebben een reputatie als sprinkhanen die op snelle winst uit zijn”, schrijft de krant. Beide ‘sprinkhanen’ hebben echter verklaard het beleid van T-Mobile Nederland te zullen voortzetten. Veel wordt verwacht van de joint venture met Open Dutch Fiber, dat begonnen is met de aanleg van een glasvezelnetwerk voor supersnel internet.

Het private-equitybedrijf is een exponent van het Angelsaksische model, het economische model van een vrijemarkteconomie waarbij de rol van de overheid klein is, de belastingdruk gering en het creëren van aandeelhouderswaarde centraal staat.¹ Over de armen maakt men zich geen zorgen, immers it trickles down.
Deze week moest Natura uit lijfsbehoud de keten [The Body Shop] met al zijn idealen voor ‘slechts’ 250 miljoen verkopen aan een sprinkhaan: het Duitse opkoopfonds Aurelius. Die zal zoals mag worden verwacht de lucratieve delen zo snel mogelijk te gelde maken – het vastgoed – en daarna een hakbijl zetten in de rest.
(VK 16-11-2023)
1 Daartegenover staat het Rijnlandse model, waarbij ook de sociale zekerheid en het werknemersbelang gewicht in de schaal leggen.


Referenties
Peter de Waard, ‘‘Sprinkhanen’ nemen T-Mobile over’, de Volkskrant, 08-09-2021.
  –  ‘Is zelfs The Body Shop uitverkoopje geworden?’, de Volkskrant, 16-11-2023.» index


Geplaatst op 22 september 2021, het laatst gewijzigd op 16 november 2023.

© de 5e Verdieping 2021-2023