Recht van reed in De Rijdende Rechter¹


In De Rijdende Rechter van 7 februari 2017 toog mr. John Reid naar Zuidoost-Friesland, om in het dorp Nijehaske een geschil te beslechten tussen buren die een recht van overpad betwistten.

Presentatrice Jetske van den Elsen: “We noemen het recht van overpad, we noemen het recht van weg, maar jullie noemen het gewoon in Friesland…”
–  … rjocht fan reed.
–  Waar komt het eigenlijk vandaan, ‘recht van reed’? […]
–  Een weg is in het Fries een reed, waar je overheen mag rijden.² Alle boeren hebben een reed.
–  Een reed, een pad, een weg?
–  Ja.

Fries reed is een cognaat van Engels road ‘weg’. Verwant met rijden.
De uitspraak

In de jaren ’60 is er een ruilverkaveling geweest, waarna de nieuwe eigendomssituatie is vastgelegd in een akte van toedeling. Men heeft toen nagelaten om de ‘erfdienstbaarheid van weg’ uit de oude eigendomsakte opnieuw in te schrijven, waarmee het ‘recht van reed’ is komen te vervallen.
1 In De Rijdende Rechter gespeld als reet, maar het is met een d, zoals in het WNT en bijv. in de straatnaam Biskopsreed (Wijnjewoude, ZO-Friesland).
2 Zelf ken ik reed ‘oprit naar boerenerf’ uit Zuidwest-Groningen.» Kort voor de kop in De Rijdende Rechter.
» index


Geplaatst op 13 februari 2017.

© de 5e Verdieping 2017