Dansen naar de of naar het pijpen?


In een sympathiek opiniestuk in de NRC van 10 mei brak oud-uitgever Wouter van Oorschot een lans voor Diederik Samsom:

Samsom moet politiek leider blijven en zijn partij behoort hem dat te gunnen vanwege de wijze waarop hij de afgelopen vier jaar zijn nek uitstak. […] [De partij] moet als één blok met hem jegens de kiezers verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid, en wijzen op de winstpunten die zonder PvdA-deelname aan de regering niet zouden zijn behaald. Samsom moet de PvdA op deze wijze naar het best mogelijke resultaat leiden, hoe slecht dat ook moge worden, en gewoon aanblijven. […] Zeker: er zijn kanttekeningen te maken bij het door Rutte II gevoerde beleid die knagen aan het hart van iedere sociaal-democraat. Maar wie beweert dat de PvdA de afgelopen vier jaar slechts naar het pijpen van de VVD heeft gedanst, is een onwaardige demagoog.

→ Is het dansen naar de pijpen of dansen naar het pijpen?

Kan allebei.

Als je pijpen opvat als het meervoud van pijp ‘fluit’ (de pijpen), dan is het naar de pijpen dansen

Als je pijpen opvat als het zelfstandig gebruik van het werkwoord pijpen – ‘het fluiten, het pijpen’ – dan is het naar het pijpen dansen

De meesten gebruiken overigens naar de pijpen dansen, misschien wel met in het achterhoofd het woord broekspijpen


1 Zoals in zakpijp ‘doedelzak’ (vgl. Engels bagpipe(s) ‘doedelzak’, letterlijk ‘zakfluit(en)’) en orgelpijp.
2 Daarnaast piepen ‘fluiten’, als in zoals de ouden zongen, piepen de jongen.
3 En een verre associatie met de broek aan hebben wellicht?Onze Taal: naar het advies van de Taaladviesdienst.
Taalunieversum: naar het advies van Taaladvies.net.


Geplaatst op 12 mei 2016.

© Zee-ezel 2016