Redekundig ontleden (= het benoemen van zinsdelen).

Wat is een bepaling van gesteldheid?


De kleuter kleurde de boom paars.

De kleuter  =  onderwerp
kleurde  =  persoonsvorm
de boom  =  lijdend voorwerp

Maar wat is paars?

Het zinsdeel paars is een bepaling van gesteldheid.


1) Een bepaling van gesteldheid zegt iets van het werkwoord én van het onderwerp of lijdend voorwerp:

Hier zegt paars iets over kleurde (namelijk ‘paars kleuren’) en over de boom (namelijk dat hij paars werd).

2) Een zin met een bepaling van gesteldheid bevat eigenlijk twee mededelingen:

‘De kleuter kleurde de boom.’  +  ‘De boom werd paars.’

 

Andere voorbeelden van zinnen met een bepaling van gesteldheid zijn:

Meneer Klomp liep woest over het schoolplein.

   ‘Meneer Klomp liep over het schoolplein.’  +  ‘Meneer Klomp was woest.’

Ik zat uitgeput op de bank.

   ‘Ik zat op de bank.’  +  ‘Ik was uitgeput.’

 

Geplaatst op 6 september 2010.

© Zee-ezel 2010