Oppoppen bij Edith, Jerry en Van Dale


‘Oppoppen, laat dat maar aan Edith over’
Zo luidde op 16 maart de kop van de column van AD-columnist Jerry Goossens. Zijn eerste zinnen:

Oppoppen. Dat fraaie (4 p’s!) nieuwe, Nederlandse werkwoord popte de afgelopen dagen veelvuldig op uit de mond van de vrouw die het geconcipieerd heeft: Edith Schippers. Oppoppen, afgeleid van het Engelse to pop up, betekent zoveel als: onverwacht of plotseling tevoorschijn komen.

Helemaal nieuw is oppoppen niet. Vorig jaar is het toegevoegd aan de Dikke Van Dale online, gedefinieerd als ‘tevoorschijn komen’, synoniem opduiken. Oppoppen is ontleend aan Engels (to) pop up ‘appear or occur suddenly’ (Oxford Dictionary).

Waar Van Dale ‘tevoorschijn komen’ heeft, heeft Goossens ‘onverwacht of plotseling tevoorschijn komen’. Plotseling verenigt de aspecten ‘onverwacht’ (plotseling stond hij voor m’n neus, ineens, plotsklaps) en ‘snel’.¹ En iets kan wel langzaam tevoorschijn komen, maar niet langzaam oppoppen.

Oppoppen is geen synoniem, maar hyponiem van tevoorschijn komen en verschijnen.» index


Geplaatst op 27 maart 2015.

© de 5e Verdieping 2015